Simab Industry Innovators
نوآوران سیماب صنعت

پارسي English العربيه

Wellcome

طراحی، ساخت، نصب و اجرای انواع مخازن ذخیره و تحت فشار، سیلوهای ذخیره مواد، انواع ماشین آلات صنعتی، غـذایی، کشـاورزی و سازه های فلزی